TCL, Sürdürülebilir Uygulamalarıyla EcoVadis 2024 Altın Ödülü’nü Kazandı

TCL, prestijli EcoVadis 2024 Altın Ödülü’ne layık görülerek değerlendirilen tüm şirketler arasında ilk yüzde 5’e girdi. Bu ödül, şirketin sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanlarındaki kararlılığının bir göstergesi olması açısından da önem taşıyor.

TCL, on yılı aşkın bir süredir dünyanın en büyük ve en güvenilir iş sürdürülebilirliği derecelendirme şirketi EcoVadis tarafından titiz değerlendirmelere tabi tutuluyor. Değerlendirme; çevre politikalarını, işçi ve insan hakları önlemlerini, etik uygulamaları ve sürdürülebilir tedarik girişimlerini kapsıyor.

TCL’in aldığı puan, şirketi sektörün ön sıralarına yerleştirdi. 73 genel puanı ile TCL, sürdürülebilirlik ve KSS alanlarındaki mükemmelliğe olan bağlılığını da bir kez daha ortaya koydu. TCL’in üst düzey bir Gelişmiş Karbon Yönetimi seviyesine sahip olduğu çevre konusu en iyi performans gösterdiği sürdürülebilirlik değerlendirme başlığı oldu.

TCL Communication CEO’su Aaron Zhang açıklamasında, “EcoVadis Altın Madalyası, sürdürülebilir iş uygulamalarını sürekli olarak geliştirme taahhüdümüzü teyit etmektedir. Bu ödül TCL’in inovasyon yoluyla kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirirken teknolojiyi insan odaklı hale getirme konusundaki kalıcı taahhüdünü de yansıtmaktadır.” dedi.

TCL Sürdürülebilirlik Eylem Planı, sektörün bu alandaki kriterlerini belirleme taahhüdünde bulunarak kapsayıcı tasarım, sürdürülebilir ürün inovasyonu, çevre dostu büyüme, kapsayıcı ekoloji ve daha fazlası dâhil olmak üzere sürdürülebilir gelişmeleri teşvik ediyor. Şirketin TCL Küresel Ekosistem Ortağı Konferansı’nda duyurduğu Karbon Nötr Planı da önemli bir KSS taahhüdü olarak dikkat çekiyor. TCL, 2030 yılına kadar karbon zirvesine ulaşmayı ve 2050 yılına kadar operasyonel karbon nötrlüğünü sağlamayı taahhüt ediyor. TCL net sorumluluklar ve hesap verebilirlik sağlamak amacıyla İklim Değişikliği Çalışma Grubu kurdu ve karbon nötr planı hazırladı. Bu hedeflere ulaşmak için üç aşamalı bir karbon yönetimi ve azaltma stratejisi oluşturuldu. Bu aşamalar; karbon araştırması (araştırma, hedef belirleme ve çözüm), karbon zirvesi (kapasite oluşturma, karbon emisyonlarını azaltmak için harekete geçme) ve karbon nötrlüğünü (karbon emisyonlarını sürekli olarak azaltmak için ivmenin nasıl sürdürüleceği) kapsıyor.

Sürdürülebilir bir endüstriyel ekosistem oluşturmak bu endüstrinin tedarik zinciri, fabrikaları ve operasyon merkezleri arasında, teknolojik inovasyon yolu ile enerji verimliliğinde yeni standartları belirlemek için iş birliğini gerektiriyor. Bu çabalar, üretim ve satış yönündeki şirketleri ve daha geniş anlamda toplumu temiz, karbonsuz bir ekosistem için teşvik etmeye kadar uzanıyor.

#TCLGreen girişimi de şirketin ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) yolculuğunun ayrılmaz bir parçası. Yeşil fabrikadan yeşil tedarik zincirine #TCLGreen, TCL’in Büyüklüğe İlham Vermek ve sürdürülebilirlik çabalarının önemini yerel ve küresel topluluklara duyurmaya yardımcı olmak ve herkes için daha sürdürülebilir bir gezegen yaratmak için başlattığı küresel bir girişim. TCLGreen kampanyası 2023 yılında Markalar ve İletişim Tasarımı alanında Red Dot Tasarım Ödülü ve TCLGreen sürdürülebilir sanat yapıtı da Döngüsel Ekonomi ve Rejeneratif Tasarım alanında Altın A’ Tasarım Ödülü ile ödüllendirilmişti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir